ขอเชิญหญิงไทยอายุ 30-59 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รพ.สต.บ้านห้วยปราบ

ขอเชิญหญิงไทยอายุ30-59ปีทุกสิทธิ์การรักษา ที่ยังไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามปฎิทินการตรวจมะเร็งของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ โดยเริ่มตรวจ เวลา 09.00น. – 12.00น.

**สนใจอินบล็อกสอบถามได้ค่ะ