ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปราบ จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (40161602-01-00)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (40161602-01-00) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส เมดิคอล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายรุ่งโรจน์ โลหะส่องแสง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  31  มกราคม  2567